Certificering

Daniël Roelse

06 - 15 31 48 97

 

"Om uw opdracht veilig en verantwoord uit te kunnen voeren, ben ik in het bezit van de onderstaande diploma's, veiligheidsopleidingen en certificaten van vakbekwaamheid".

 

Certificaat: Veilig werken aan de weg

 

Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken aan de weg certificaat te behalen.

 

Waarom dit certificaat?

Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als weggebruikers incorrect handelen. Daarom is het erg belangrijk dat ik weet hoe ik veilig uw werkzaamheden kan uitvoeren. Met het certificaat Veilig werken aan de weg voldoe ik aan de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70. De richtlijnen zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het Handboek wegafzetting.

 

Diploma: VCA-VOL

 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

 

Wat houdt VOL-VCA in?

De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Vakbekwaamheidsbewijs: Uitvoeren Gewasbescherming (spuitlicentie 1)

 

Er is afgesproken dat iedereen die met professionele gewasbeschermings-middelen werkt, een vakbekwaamheidsbewijs moet hebben. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt..

 

Wat houdt dit in?

Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen.

 

De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico's en emissies. Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geïntegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is.

© Daniël Roelse Koudekerke 2017